Husskilt to deler – del 1

4a hustall i to deler del 1 i svart på hvit vegg

Del én av huskskilt i to deler i svart på hvit vegg.