Husskilt to deler – del 2

4a hustall i to deler del 2 i svart på hvit vegg

Del to av huskskilt i to deler i svart på hvit vegg.