Husskilt to deler hvit sammen

Hvit 20B husskilt i to deler ligger sammen.

Husskilt i to deler forsendelse – hvit