Svart dørskilt med gjennomsiktig grønt bladmønster